Vhody a monosti grafickho newsletteru jsou neoceniteln a s spchem je pouvaj i zaveden a zkuen internetov obchody a to jak domc, nap. Vltava.cz, Kosmas.cz, tak i zahranin jako nap. slavn a spn internetov aukn s Ebay.com.

Mnou nabzen newsletter je samozejm pln editovateln ale pro jednoduchost je zde mon pouze klientsk prava textu, ale v "ostrch" aplikacch je mon vymovat i fotografie a obrzky. Uveden odkazy mohou vst na jakkoliv msto Va webov aplikace.

Zde mete napsat svj text